Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

keepcreepy
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaunusual unusual

May 01 2019

keepcreepy
Szczęście to miłość. Szczęście to mieć przy sobie ludzi, których się kocha. Można błądzić w ciemności, bać się przyszłości, mieć sobie za złą przeszłość, ale jeśli masz kogoś, kto cię kocha, wspiera i zrobi dla ciebie wszystko, to nic więcej się nie liczy.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunusual unusual
Sponsored post
soup-sponsored
keepcreepy
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaunusual unusual

February 21 2019

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaiammistake iammistake
keepcreepy
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viatakatambasienka takatambasienka
keepcreepy
Daj, ile zdołasz, a obiecuję, że to wystarczy. Będziesz gotowa w swoim czasie. Nie musimy być idealni, na razie możesz być w porządku.
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake

February 09 2019

keepcreepy
4947 dd59 390
Reposted fromyannim yannim viaikari ikari
keepcreepy
keepcreepy
keepcreepy
5773 b70d 390
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viairmelin irmelin
keepcreepy
4325 b306 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
keepcreepy
6688 92df 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
keepcreepy
7012 c231 390
2549 51fc 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaoll oll
keepcreepy

February 08 2019

keepcreepy
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viamyszkaminnie myszkaminnie
keepcreepy
keepcreepy
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
keepcreepy
5663 aa1d 390
Kraków. 16:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...